عنوانتاریخ 
روند انجام طرح های پژوهشی برون دانشگاهی1397/04/01http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/342
بخشنامه ها و فرم های توجیهی تاسیس مرکز پژوهشی1397/04/01http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/346
رعایت اخلاق در آثار پژوهشی1397/03/07http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/298
حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری1397/03/07http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/299
برگزاری بیست و دومین دوره مسابقات اذان، قرائت و حفظ قرآن کریم1396/09/15http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/289
سامانه ظرفیت پژوهشی استادان1396/08/10http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/290
فرم ها و بخشنامه های مرتبط با انتخاب پژوهشگران برتر 961396/07/23http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/282
زمانبندی تخفیفات و نقل و انتقالات واحد ایذه1396/01/21http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/269

دات نت نیوک فارسی