اطلاعیه های اداری و مالی
عنوانتاریختعداد بازدید 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه تا 1396/01/13 تعطیل می باشد.1395/12/27774http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/268
کلیه فعالیت های اداری، آموزشی و خدماتی آن در روزهای دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 دیماه 1395 تعطیل گردید1395/10/20418http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/11
اطلاعیه مالی در خصوص انجام انتخاب واحد نیمسال اول و یا دوم1392/11/02391http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/6