معاونت مالی و اداری
معاونت مالی و اداری

معاونت مالی و اداری

نام و نام خانوادگی: میلاد اسکندری
تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: milad_esk@yahoo.com
رزومه CV
در دست تهیه ...