معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی: محمود مقصودی
تحصیلات: کارشناسی ارشد فلسفه
تلفن: ۴۳۶۶۳۱۶۶ (۰۶۱)
پست الکترونیک: mahmood1354269@yahoo.com
رزومه CV
در دست تهیه ...