اطلاعیه های پژوهشی
عنوانتاریختعداد بازدید 
لیست رشته های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه1398/07/2118http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/432
روند انجام طرح های پژوهشی برون دانشگاهی1397/04/01481http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/342
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه تا 1396/01/13 تعطیل می باشد.1395/12/27805http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/268
تمدید مهلت تکمیل اطلاعات پژوهشی استادان تا تاریخ 95/12/151395/12/08744http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/257