اطلاعیه های پژوهشی
عنوانتاریختعداد بازدید 
روند انجام طرح های پژوهشی برون دانشگاهی1397/04/01418http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/342
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه تا 1396/01/13 تعطیل می باشد.1395/12/27774http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/268
تمدید مهلت تکمیل اطلاعات پژوهشی استادان تا تاریخ 95/12/151395/12/08716http://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/257