دفتر ارتباط با صنعت
معاونت مالی و اداری

رئیس دفتر ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی: کوروش نوروزی
تحصیلات: كارشناسي زبان وادبيات فارسي واحد ايذه
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: k.norozi@izehiau.ac.ir
رزومه CV