مدیر پژوهش و فناوری

مدیر پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: حاتم آزاد پور
تحصیلات: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
تلفن: 09169900944,06143645888
پست الکترونیک: azad@izehiau.ac.ir
رزومه CV
در دست تهیه ...