اطلاعیه ها
عنواندانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه تا 1396/01/13 تعطیل می باشد.
تاریخ1395/12/27
توضیحاتبه اطلاع دانشجویان محترم می رساند: همه بخشهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان روز سیزدهم فروردیم 96 تعطیل می باشد.
فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید966