ورود به سامانه آموزشه ای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت فایلهای آموزشی  و نرم افزارهای مورد نیاز                                          فرمها و شیوه نامه های دفاع مجازی

   میز  خدمات  الکترونیک 

ارتباط با ریاست واحد ارتباط با معاونت آموزشی واحد ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری واحد ارتباط با معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد ارتباط با معاونت اداری و مالی واحد

                                 


عنوانتاریخ 
برنامه زمان بندی ثبت نام ورودی های مهرماه 991399/07/27https://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/495
***قابل توجه دانشجویانی که موفق به حذف اضافه دروس خود نشده اند: سامانه آموزشیار برای حذف اضافه باز شده است***1399/07/26https://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/493
(راهنمای ثبت نام) نتایج پذيرش براساس سوابق تحصیلی درمقاطع کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهر ماه ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.1399/07/25https://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/494
اطلاعیه بازگشت به تحصیل1399/07/22https://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/491
🔻مقایرت دروس در سامانه وادانا و سامانه آموزشیار1399/07/15https://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/490
* مهم: برنامه حذف و اضافه ترم مهر ماه ماه 991399/07/13https://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/488
انتخاب واحد: سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد مرحله سوم تاروز شنبه 12 مهر باز است.1399/07/10https://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/487
مهم: در حال حاضر به صورت غیر رسمی سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد باز شده است.1399/07/09https://www.izehiau.ac.ir/announcements/listid/462/itemid/486

دی ان ان