کارگزینی هیئت علمی
معاونت مالی و اداری

مسئول کارگزینی

نام و نام خانوادگی: غریب کیانی ده کیان
تحصیلات: ...
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: yourmail@izehiau.ac.ir
رزومه CV

استخدام اعضاي هيات علمي و اعطاي بورس تحصيلي در مقطع دكتري براساس نياز واحد از طريق ثبت نام در سايت زير مي باشد

http://jazb.iau.ir

 شرح وظايف  كار گزيني هيأت علمي  واحد ايذه :

 1. تنظيم ، صدور و اجراي احكام جديد اعضاء هيات علمي (بهنگام تغييرات حقوقي مانند افزايش ساليانه حقوق، مرتبه علمي، پايه و ...)
 2. بررسي كارنامه پژوهشي اعضاي هيات علمي تمام وقت ونيمه وقت جهت افزايش پايه سنواتي اين اعضا در احكام حقوقي .
 3. بررسي ذخيره مرخصي سالانه اعضاي هيات علمي تمام وقت ونيمه وقت و ارائه ان به حوزه اداري ومالي.
 4. تهيه گزارش ماهيانه اياب و ذهاب مديران اجرايي.
 5. تكميل فرم قرار دادهاي حق ا لتدريس اعضاي هيات علمي تمام وقت ، نيمه وقت و مدرسين  حق التدريس ثبت قرار دادها در سيستم , اعمال غيبت اساتيد, نظارت بر رعايت سقف واحدهاي اخذ شده, موظفي اعضاء هيات علمي و در نهايت تهيه وتنظيم ليست پرداختي و ارائه ان به حوزه اداري و مالي(ليست : حق التدريس، كارآموزي،كارورزي،پروژه،معرفي به استاد)
 6. انجام كارهاي لازم در خصوص جذب بورسيه هاي ارشد و دكتري (جمع آوري مدارك وارسال آنها به سازمان مركزي جهت اخذ مجوز , پس از اخذ مجوز اخذ قرار داد, صدور حكم , معرفي به گروه , معرفي به قسمت مالي و ارسال تصويري از انجام كارها به سازمان مركزي).
 7. تشكيل پرونده در خصوص اعضاي حق التدريسي جديد ثبت مشخصات سجلي و علمي آنان در سيستم نرم افزاري آموزش و ارسال مدارك آنان جهت دعوت به مصاحبه علمي اساتيد منطقه 6
 8. صدور گواهي حقوقي ,گواهي تدريس و استعلام ريز نمرات اعضاي هيات علمي تمام وقت ، نيمه وقت و مدرسين  حق التدريس
 9. اعلام بخشنامه هاي سازمان و منطقه  به گروهها و قسمت هاي مختلف .
 10. تهييه آمار هاي مختلف از اعضاي هيات علمي تمام وقت ، نيمه وقت و مدرسين حق التدريس
 11. اعلام ليست ذخيره سنوات اعضاي هيات علمي در انتهاي سال به قسمت اداري ومالي.
 12. انجام و ثبت ماموريت ها و مرخصي  اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت
 13. محاسبه ضريب ريالي حق التدريس اساتيد هيات علمي و مدعو  در پايان نيمسال اول ، دوم و سوم هر سال تحصيلي
 14. مكاتبه براي استعلام تاييديه مدارك تحصيلي و درخواست ريزنمرات مقاطع مختلف اساتيد و متقاضيان جهت استخدام و همكاري حق التدريس
 15. بازخريد و محاسبه سنوات خدمت اعضاء هيات علمي مستعفي و مازاد (بالاي 60 سال) بر اساس بخشنامه هاي سازمان
 16. پاسخگويي به تلفن هاي مكرر ،پيگيري شماره بيمه  و شماره سيباي ملي ، ابلاغ تلفني يا عدم نياز به متقاضيان و توزيع فيش هاي حقوقي اساتيد هيات علمي و مدعو و تنظيم جدول سابقه تدريس و امتيازات پژوهشي  و بايگاني روزانه سوابق و نامه هاي ارجاعي
 17. تشكيل پرونده جهت اخذ رشته در سامانه هوشمند توسعه آموزش عالي وزارت علوم
 18. بررسي ورود و خروج روزانه مديران اجرايي ، مديران گروه هاي آموزشي ، امريه ها 
دی ان ان