برنامه ریزی و هماهنگی
معاونت مالی و اداری

مسئول دفتر آموزش نيروي انساني

نام و نام خانوادگی: غلامرضا حسين زاده
تحصیلات: دانشجوي دكتراي مديريت دولتي
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: q.hossain@yahoo.com
رزومه CV

پر واضح است كه آموزش كوتاه مدت منابع انساني از راه حلهاي عملي كسب دانش و حركت به جلو مي باشد و مهمترين محصول اينگونه آموزشها خلاقيت ،توليد ديده و بكارگيري آن در سازمانه مي باشد.اين آموزش ها به لحاظ اثربخشي آنها و تاثير مستقيمشان بر بهره وري مورد استقبال بخشهاي خصوصي ودولتي قرار گرفته است كه ظرفيت گسترده اي براي بالندگي سازماني و رسيدن به خود شكوفايي فردي فراهم مي نمايد.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه نيز در راستاي همين حركت و فضا سازي مناسب و ايجاد ظرفيت براي بالندگي و تعالي سازمان و كاركنان دانشگاه اقدام به تاسيس دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني نمود.اين دفتر نيز بنا به ماموريت و رسالت خويش،طراحي ،برنامه ريزي و برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزش كوتاه مدت در زمينه آموزش مديريت و توانمند سازي اعضا هيات علمي و كاركنان را وجهه همت نمود ودر اين زمينه به نتايج قابل قبولي رسيده است .

دی ان ان