ریاست دانشگاه

ریاست واحد

نام و نام خانوادگی: دکتر دلاور اسماعیل وندی
تحصیلات: دكتري ریاضی
تلفن: ۰۶۱۴۳۶۲۹۴۴۰
پست الکترونیک:  
رزومه  CV
دی ان ان