ریاست دانشگاه

ریاست واحد

نام و نام خانوادگی: دکتر خسرو خیری زاده
تحصیلات: دكتري مهندسی عمران
تلفن: ۰۶۱۴۳۶۲۹۴۴۰  
پست الکترونیک: khkheiryzadeh@izehiau.ac.ir
رزومه  CV
دی ان ان