تاریخچه

واحد ایذه از جمله واحدهای دهگانه منطقه 6 است که در خرداد 65 با رشته های زبان و ادبیات فارسی، آموزش ابتدایی و الهیات و معارف اسلامی با 300 دانشجو در یک ساختمان مسکونی آغاز به کار کرد. در سال 72 به ساختمان فعلی نقل مکان کرد و از سال 85 تا کنون بیش از 50 هکتار زمین از طریق منابع طبیعی تهیه و اقدام به ساختن ساختمان های مورد نیاز خود کرده است.

# روسا به ترتیب از تاریخ تا تاریخ
1 محمد اسحاق مسعودی 65/03/02 67/07/23
2 سید فرج الله موسوی 67/07/24 69/03/30
3 محمد طرفی 69/04/01 69/06/25
4 عبدالرحمان سلیمانی 69/06/26 70/10/27
5 شهریار حقیقی 70/10/28 72/05/31
6 مهراب علی پور 72/06/10 76/02/15
7 عبدالرضا فرخ پی 76/02/16 78/04/26
8 داریوش زنگنه 78/04/27 80/08/24
9 غلامحسین برکت 80/08/25 84/11/16
10 حسن خدمتگذار 84/11/17 88/05/14
11 امیدوار مالملی 88/05/14 90/04/15
12 منصور امانی 90/04/15 92/12/27
13 دکتر محمدوفا درویش پور 92/12/28 95/05/19
14 محمدرضا کمالی بانیانی 95/05/20 96/07/18
15 دلاور اسمعیلوندی 96/07/19  
دی ان ان