آیین نامه ها و بخش نامه های آموزشی
عنوانتاریخدانلود
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد1395/11/22
آيين نامه آموزشي كارداني و كارشناسي1395/11/13
بخشنامه معادل سازي دروس1395/11/13
بخشنامه مقررات معادل سازي1395/11/13
بخشنامه مصوبه درس تاريخ فرهنگ1395/11/13
دی ان ان