معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
 

سرپرست معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر امیدوار عالی محمودی
تحصیلات: دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
تلفن: ۴۳۶۲۲۰۴۰(۰۶۱)
پست الکترونیک:  
رزومه  

در حوزه معاونت آموزشي واحد ايذه اهداف راهبردي زيررا دنبال مي شود :

1- اجراي قوانين و مقررات ابلاغ شده از سازمان مركزي دانشگاه
2- مميزي مستمر زيربخشهاي معاونت آموزشي واحد دانشگاهي و رفع مشكلات احتمالي
3- مهندسي مجدد در رويه هاي اجرايي جاري و اصلاح آنها درصورت نياز
4- بهبود كيفيت آموزش با شناسايي و مهيا نمودن همه عناصر موثر بر آن
5- اصلاح ساختار آموزشي دانشگاه  با تاسيس دانشكده ها
6- توسعه رشته ها بويژه در مقطع كارشناسي ارشد
7- اصلاح هرم هيات علمي
8- نهادينه كردن نظم مبتني بر دانش در همه امور آموزشي

 دکتر امیدوار عالی محمودی – معاونت آموزشي

امر آموزش در هر موسسه آموزشي به ويژه كانون بزرگ علم و دانش يعني «دانشگاه» بيش از پيش به عنوان يك ركن مهم و اساسي تلقي مي شود، آن نوع آموزشي كه نظام مند و مبتني بر استانداردهاي روز جهان باشد.در راستاي تحقق اين مسئله، حوزه آموزش، از بدو تأسيس اين واحد دانشگاهي فعاليت خود را آغاز كرده و تاكنون توانسته با برنامه ريزي دقيق و هدفمند براساس طرحهاي مصوب شوراي برنامه ريزي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، گامهاي مؤثري را در جهت ارتقا و اعتلاي سطح دانش و فرهنگ دانش آموختگان در بردارد و در اين جريان رو به تكامل مصمم است با جذب هر چه بيشتر اساتيد متخصص و متعهد اهداف تعيين شده خود را مطابق استانداردهاي جهاني واقعيت بخشد...
دی ان ان