مدیر اداری
 

مدیر اداری

نام و نام خانوادگی: مهندس سعید محمدی
تحصیلات: فوق لیسانس تولیدات دامی
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: yourmail@izehiau.ac.ir
رزومه CV
در دست تهیه ...
دی ان ان