معاونت مالی و اداری
 

معاونت مالی و اداری

نام و نام خانوادگی: مهدی مسعودی
تحصیلات: دانشجوی دکتری تخصصی کامپیوتر
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک:  
رزومه CV
در دست تهیه ...
دی ان ان