ستاد اقامه نماز
معاونت مالی و اداری

ستاد اقامه نماز

نام و نام خانوادگی: بهرام احمدی بلوطکی
تحصیلات: ...
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: b.ahmadi-166@yahoo.com
رزومه CV

شرح وظایف ستاد اقامه نماز

اهداف فعاليت هاي عمومي :

-          برگزاري جلسات كارشناسي و تعيين برنامه هاي ساليانه 

-          توصيف و تبيين وضعيت نماز از حيث زمينه و اسكان در سطح واحد

-          آسيب شناسي و تحليل وضعيت نماز در سطح واحد

-          نظارت مستمر بر فرآيند هاي اجرايي برنامه ها

-          در نهايت ارزيابي و حصول از دستيابي به اهداف

 

فعاليت هاي عمومي

-          جلسات ستاد اقامه نماز واحد ماهي يكبار

-          تامين ائمه جماعات جهت نمازخانه واحد ، مسجد مجتمع راسوند و خوابگاههاي دانشجويي خواهر و برادر

-          تجهيز ، تعمير و بهسازي نمازخانه ها و مسجد واحد (اعم از نصب تابلو هاي نماز ، خريداري كتب و ادعيه ، خريداري قفسه كتاب ، جا مهري ، خوشبو كننده و ...)

-          اجراي مسابقات فرهنگي با موضوع نمازكاركنان و استادان (مسابقه از كتاب بهترين پناهگاه تهيه شده از ستاد اقامه نماز كشور)

-          اجراي مسابقات فرهنگي با موضوع نماز و خانواده(مسابقه از كتاب نكته هاي روان شناختي در تربيت ديني فرزندان تهيه شده از ستاد اقامه نماز كشور)

-          برگزاري مراسم جشن تكليف فرزندان كاركنان و استادان

-          برگزاري مسابقه نقاشي فرزندان وي‍‍ژه فرزندان كاركنان و استادان با انتخاب بهترين هاي مسابقه و اهداء لوح و جايزه

-          برگزاري سمينار در رابطه با نماز

-          تهيه وتوزيع محصولات فرهنگي نمازدر بين كاركنان واستادان (خريداري پك نورالاحكام و استفتائات مقام معظم رهبري )

-          آموزش احكام نماز و روزه كاركنان واساتيد

-          انتخاب و تشويق فعالان و مروجين نماز كاركنان و استادان

-          انتخاب و تشويق فعالان و مروجين نمازخانواده كاركنان و استادان

-          تهيه نشريات مرتبط با نماز

-          برپايي نمايشگاه فرهنگي ، هنري با موضوع نماز

-          كارگاه آموزشي 28ساعته نماز و روزه كاركنان

 فعاليت هاي اختصاصي :  

-          راه اندازي و فعاليت كانون جرعه ي نور (تهيه ي اساسنامه ، تعيين و دادن حكم مسئوليت به مسئول و اعضاء شورا ي كانون ، تهيه ي فرم عضويت و ثبت نام از دانشجويان)

-          برگزاري كلاس هاي آموزشي براي دانشجويان (با دعوت از مبلغين نهاد مقام معظم رهبري از قم)

-          تهيه نامه به پيوست بخشنامه و ارجاع آن به معاونت محترم آموزش مبني بر عدم برنامه ريزي آموزشي در وقت اقامه نمازجماعت

-          مشاركت استادان در جذب دانشجويان به نماز وتصويب مصوبه اي با اين عنوان در جلسه شوراي مديران گروههاي آموزشي واحد

-          پيگيري ساخت مسجد

-          برگزاري گفتمان يا نشست دانشجويي با موضوع نماز با دعوت از شخصيت هاي برجسته منطقه

-          انتخاب و تشويق فعالان نماز در بخش دانشجويي

-          برپايي نمايشگاه فرهنگي ، علمي و هنري در خصوص نماز در سطح واحد

-          اجراي مسابقات فرهنگي با موضوع نماز ويژه دانشجويان

-          برگزاري جشنواره نماز و نيايش

-          آموزش ائمه جماعات

-          برگزاري نشست منطقه اي مسئولان اقامه نماز

 

 

                                              ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه

دی ان ان