اعضاء شورا

سمت

 

1

دکتر علی حاتمی

معاونت پژوهش  و فناوری واحد ایذه

 

 

2

دکتر محبوبه سترکی

عضو شورا

 

 

3

دکتر ایرج شیخیان

عضو شورا

 

 

4

دکتر جهانبخش  اورک

عضو شورا

 

 

5

دکتر ایمان گل شکوه

عضو شورا

 

 

6

 دکتر محسن فرزان

عضو شورا

 

 

7

دکتر خسرو خیری زاده

عضو شورا

 

 

8

دکتر حسن کاوسی

عضو شورا

 

 

9

دکتر رضا عباسیان

عضو شورا

 

 

10

حاتم آزادپور

مدیر پژوهش و فناوری واحد ایذه

 

بر اساس بخشنامه جاری معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شورای انتشارات در مرکز استان تشکیل می گردد.
 • دكتر دلاور اسماعیل وندی                    رییس واحد                                                            رییس شورا
 • دكتر علي حاتمي                                معاون پژوهش و فناوری
 • محمود مقصودی                               معاون دانشجویی _ فرهنگی
 • حاتم آزادپور                                     رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان                      دبیر شورا
 • دکتر دلاور اسماعیل وندی                                    رئیس واحد 
 • دكتر علي حاتمي                                                معاون پژوهش و فناوری
 • دكتر روح الله زارع حسن آباد                              سرپرست معاونت  آموزشی
 • مهندس داريوش عالي محمودي                          مسوول فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد
 • مهندس اميد كيانپور                                         مسوول اتوماسیون آموزشی - اداری
 • ميلاد اسكندري                                                معاون اداری و مالی
 •  محمود مقصودی                                           معاون دانشجویی _ فرهنگی
 • مهندس حاتم آزادپور                                      مدیر پژوهش و فناوری
دی ان ان