مرکز فناوری و اطلاعات
معاونت مالی و اداری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی: داریوش عالی محمودی
تحصیلات: مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تلفن: 43630880(۰۶۱)
پست الکترونیک: it@izehiau.ac.ir
رزومه CV
در دست تهیه ...
معاونت مالی و اداری

مسئول اتوماسین آموزش

نام و نام خانوادگی: امید کیانپور
تحصیلات: ...
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: omid.kiyanpoor@izehiau.ac.ir
رزومه CV
معاونت مالی و اداری

مسئول سایت کامپیوتر

نام و نام خانوادگی: سیروس بداغی
تحصیلات: ...
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: s.bodaqi@izehiau.ac.ir
رزومه CV
دی ان ان