در دست تهیه ...
معاونت مالی و اداری

مسئول کتابخانه مرکزی

نام و نام خانوادگی: کبری احمدی
تحصیلات: کارشناسی ارشد کتابداری
تلفن: 43622040(061)
پست الکترونیک: k.ahmadi@izehiau.ac.ir
رزومه CV
معاونت مالی و اداری

مسئول کتابخانه فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی: رویا افراشته
تحصیلات: ...
تلفن: 12345678 (061)
پست الکترونیک: r.afrashte@izehiau.ac.ir
رزومه CV
دی ان ان