اطلاعیه ها
عنواندانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه تا 1396/01/13 تعطیل می باشد.
تاریخ1395/12/27
توضیحاتبه اطلاع دانشجویان محترم می رساند: همه بخشهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان روز سیزدهم فروردیم 96 تعطیل می باشد.
فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید1335
دی ان ان