اطلاعیه ها
عنوانزمانبندی تخفیفات و نقل و انتقالات واحد ایذه
تاریخ1396/01/21
توضیحات

برنامه زمانبدي  تحويل مدارک جهت تخفيفات دانشجويي در هر نيمسال تحصيلي

نيمسال اول

از اول آبان تا پانزدهم آبان هر نيمسال

خارج از اين بازه زماني امکان پذير نمي باشد.

نيمسال دوم

از اول اسفند ماه تا پانزدهم اسفند هر نيمسال

خارج از اين بازه زماني امکان پذير نمي باشد.

 

برنامه زمانبدي جهت مراجعه به سايت نقل و انتقالات سازمان مرکزي دانشگاه جهت ثبت درخواست در هر نيمسال تحصيلي

نيمسال اول

از پانزدهم تيرماه تا پانزدهم مرداد هر نيمسال

خارج از اين بازه زماني امکان پذير نمي باشد.

نيمسال دوم

از پانزدهم آذر ماه تا سي ام آذر هر نيمسال

خارج از اين بازه زماني امکان پذير نمي باشد.

فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید1576
دی ان ان