اطلاعیه ها
عنوانبرنامه زمان بندی انتخاب واحد مرحله ترم مهرماه ۱۳۹۹ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
تاریخ1399/06/28
توضیحات

دوشنبه 31/06/99

ورودی های

96  و قبل از آن

از ساعت 8 الی 14

از ساعت 22 الی

6 صبح روز بعد

سه شنبه 01/07/99

ورودی های

97 و 98

از ساعت 8 الی 14

از ساعت 22 الی

6 صبح روز بعد

 

انتخاب واحد مرحله دوم همانند مرحله اول از طریق سامانه آموزشیار با آدرس زیر انجام می شود.

http://Stdn.iau.ac.ir

فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید622
دی ان ان