اطلاعیه ها
عنوانمهم: در حال حاضر به صورت غیر رسمی سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد باز شده است.
تاریخ1399/07/09
توضیحات

در حال حاضر به صورت غیر رسمی سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد باز شده است.

لینک  ورود به سامانه آموزشیار

http://stdn.iau.ac.ir

فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید394
دی ان ان