اطلاعیه ها
عنوانانتخاب واحد: سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد مرحله سوم تاروز شنبه 12 مهر باز است.
تاریخ1399/07/10
توضیحات

 سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد مرحله سوم تا روز شنبه 12 مهر 99 باز است.

لینک ورود به سامانه آموزشیار:

http://stdn.iau.ac.ir

 

فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید224
دی ان ان