اطلاعیه ها
عنوان* مهم: برنامه حذف و اضافه ترم مهر ماه ماه 99
تاریخ1399/07/13
توضیحات

برنامه حذف و اضافه نیمسال اول 99 (مهرماه 99)

 

* ورودی های 96 و قبل از آن: روز دوشنبه 21 مهر 99 / از ساعت 15 الی 6 صبح روز بعد

* ورودی های 97 و 98 : روز سه شنبه 22 مهر 99 / از ساعت 15 الی 6 صبح روز بعد

 

* لینک ورود به سامانه جهت حذف و اضافه:

http://stdn.iau.ac.ir

فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید353
دی ان ان