اطلاعیه ها
عنوانقابل توجه دانشجويان واجد شرايط تخفيف در نیمسال اول 1400-1399
تاریخ1399/08/11
توضیحات

جهت تحويل مدارک، از تاریخ 15/08/99 تا حداکثر 15/09/99

به حوزه دانشجويي  دانشگاه آزاد اسلامی ایذه مراجعه فرمايند.

 

شرایط تخفیف:

1-تحصیل همزمان چند نفرازاعضای یک خانواده در دانشگاه آزاداسلامی

2 - دانشجویان ممتاز علمی که توسط واحد آموزش معرفی می شوند.

3- فرزندان کارمندان واعضای هیات علمی

 4- تخفیف قهرمانان ورزشی

5-دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم

 6-دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان

7-دانشجویان بی بضاعت

 8- تخفیف ازدواج دانشجویی

 

مدارک لازم جهت تخفيفات دانشجويي:

1-اصل شناسنامه  های دانشجويان

2-تکميل فرم هاي مربوطه در محل حوزه دانشجویی

3-گواهي اشتغال جهت دانشجويان دانشگاه آزاد  دیگر و  واحد سما

تبصره: به دانشجويان مشروط آموزشي در ترم قبل تخفيف تعلق  نمي گيرد.

تبصره: حداکثر مهلت تحويل مدارک 99/09/15 مي باشد.

تبصره:  مبلغ تخفيف در کميته تخفيفات واحد  بررسي و اعمال مي گردد.

                     تبصره: ممتازين علمي توسط آموزش معرفي خواهند شد.

فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید570
دی ان ان