اطلاعیه ها
عنوانبنا بر بخشنامه ستاد ملی کرونا، کلیه بخشهای اداری دانشگاه از تاریخ 21 لغایت 30 فروردین تعطیل می باشد.کلاس های مجازی مطابق برنامه هفتگی برقراراست.
تاریخ1400/01/21
توضیحات

بنا بر بخشنامه ستاد ملی کرونا، کلیه بخشهای اداری دانشگاه از تاریخ 21 لغایت 30 فروردین تعطیل می باشد.

کلاس های مجازی مطابق برنامه هفتگی برقراراست.

فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید247
دی ان ان