اطلاعیه ها
عنوان(موضوع نظام وظیفه) دانشجویان گرامی ورودی سال تحصیلی جدید (ورودی 1400)
تاریخ1400/06/08
توضیحات

طبق دستورالعمل جدید سازمان وظیفه عمومی، جهت ثبت درخواست معافیت تحصیلی خود به سایت services.epolice.ir مراجعه کنید.


نام کاربری: کد ملی دانشجو
رمز عبور: کد سخا دانش آموزی یا دانشجوی جدید


لازم به توضیح می باشد جهت ورود به سایت  بالا داشتن کد سخا الزامی است.
کد سخا در برگ معافیت تحصیلی دانش آموزان نوشته شده است و در صورت عدم دسترسی دانشجویان به این کد به مراکز پلیس + 10 مراجعه نمایید.
دانشجویانی که کد سخا را فراموش کردند به سایت بالا مراجعه و از گزینه فراموشی رمز استفاده و نسبت به بازیابی رمز جدید اقدام کنند.

فایل های ضمیمهservices.epolice.ir
تعداد بازدید151
دی ان ان