اطلاعیه ها
عنواندستورالعمل دومین جشنواره سراسری «رشد» ویژه کانون های فرهنگی دانشجویی
تاریخ1400/08/23
توضیحات

جزئیات دستورالعمل دومین جشنواره سراسری «رشد» ویژه کانون‌های فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

 

💯 دومین جشنواره سراسری رشد
🌐 ویژه کانون های فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
🔰 زمینه های جشنواره:
👈 فرهنگ و تمدن
👈 انقلاب اسلامی
👈 اجتماعی
👈هنر و ادبیات
👈 رسانه و فضای مجازی

💠 بخش های جشنواره:
👈بخش رقابت برترین ها
👈بخش شناسایی و معرفی ظرفیت ها
👈 بخش توانمند سازی و آموزش

💢جهت اطلاعات بیشتر به پوستر فوق مراجعه فرمایید.

 

https://farhangi.iau.ir/fa/news/384/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

فایل های ضمیمه 
تعداد بازدید62
دی ان ان