اخبار دانشگاه

کارگاه آموزشی آیین نامه های ارتقاء هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه برگزار شد

شنبه ,04 آذر 1396  |   : 1554   |     |    
کارگاه آموزشی آیین نامه های ارتقاء هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه برگزار شد

کارگاه آموزشی آیین نامه ارتقاء هیات علمی با همکاری دفتر توانمند سازی و آموزشهای کاربردی و با حضور جمعی از اعضای هیات علمی در سالن اجلاس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه برگزار شد.

در این کارگاه آقای دکتر عمانی رییس شورای تخصصی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان روش های کسب امتیازات لازم برای ارتقاء اعضای هیات علمی تشریح نمود و اهمیت آن را برای اعضای جلسه معرفی کرد. در ادامه شرکت کنندگان به ارایه پیشنهادات و نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند.

در پایان دکتر دلاور اسماعیل وندی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه ضمن خیر مقدم و تقدیر از حاضران در این کارگاه آموزشی با بیان مشکلات و چالش های فعلی، از اعضای هیات علمی واحد دعوت کردند تا همکاری های خود را جهت مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و دانش بنیان افزایش داده و نقطه نظرات و ایده های های خود در جهت پیشبرد و توسعه اهداف دانشگاه ارائه دهند.

کارگاه آموزشی آیین نامه های ارتقاء هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه برگزار شدکارگاه آموزشی آیین نامه های ارتقاء هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه برگزار شدکارگاه آموزشی آیین نامه های ارتقاء هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه برگزار شد
دی ان ان