اخبار دانشگاه

تاریخ های برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹_۹۸  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه اعلام شد.

ﺳﻪشنبه ,20 خرداد 1399  |   : 911   |     |    
تاریخ های برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹_۹۸  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه اعلام شد.

🔽 برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹_۹۸  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
🔽  با توجه به دستورالعمل صادره از دبیرخانه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان امتحانات پایان ترم جاری به شرح ذیل برگزار می گردد: 
  🔹 امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹_۹۸  مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی به صورت برخط (آنلاین) شفاهی با حضور ناظر آموزش و استاد در محل واحد دانشگاهی و بدون نیاز به حضور دانشجویان در واحد محل تحصیل ، از تاریخ ۹۹/۳/۲۶  لغایت ۹۹/۴/۱۹ برگزار می گردد.
🔹 امتحانات نیمسال دوم دروس گروه معارف اسلامی ،  آشنایی با دفاع مقدس و عمومی (زبان فارسی و زبان انگلیسی) مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های پزشکی ، غیر پزشکی و دکترای عمومی دامپزشکی از تاریخ ۹۹/۴/۱۳  لغایت ۹۹/۴/۱۹  به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد.
 ♦️ امتحانات پایانی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹_۹۸  مقطع کاردانی و کارشناسی( به جزء دروس گروه معارف اسلامی، دفاع مقدس و عمومی)  از تاریخ ۹۹/۵/۴ لغایت  ۹۹/۵/۲۸  در روزهای شنبه تا سه شنبه (به جزء روزهای تعطیل رسمی) برگزار می گردد.
🔹 شایان ذکر است در صورت صدور مجوز برگزاری حضوری امتحانات توسط مدیریت بیماری کرونا استان ، تمام برنامه ریزی پیشنهادی بر آن اساس ( تعجیلا و تاخیرا ) اصلاح خواهد شد.
🔹 دروس عملی و بخش عملی دروس عملی نظری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹۹۸  در بازه ۹۹/۴/۲۱ لغایت ۹۹/۴/۳۱ برگزار و ارزیابی می گردد.
🔹 ضمنا ترم تابستان سال تحصیلی ۹۹_۹۸  از تاریخ ۹۹/۴/۲۸  و در روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته برنامه ریزی می شود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

تاریخ های برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹_۹۸  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه اعلام شد.
دی ان ان