اخبار دانشگاه

راه های ارتباط با سامانه آموزشیار

ﺳﻪشنبه ,25 شهریور 1399  |   : 97   |     |    
راه های ارتباط با سامانه آموزشیار
ارتباط با پشتیبانی سامانه آموزشیار

این سامانه به منظور پاسخگویی به سوالات احتمالی واحدهای دانشگاهی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص کاربری و راهبری سامانه آموزشـیار طراحی و پیاده سازی شده است.

وب‌سایت:
pasokh.iau.ac.ir

شماره تلفن تماس:
۰۲۱-۴۷۹۱۹۱۰۰

لینک آموزش پرداخت شهریه و انتخاب واحد در سامانه آموزشیار:

https://help.iau.ac.ir/fa/page/7/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1
راه های ارتباط با سامانه آموزشیار
دی ان ان