اخبار دانشگاه

برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول 99 (ترم مهرماه 99) دانشگاه آزاد اسلامی ایذه اعلام شد.

دوشنبه ,14 مهر 1399  |   : 89   |     |    
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول 99 (ترم مهرماه 99)
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول 99 (ترم مهرماه 99) دانشگاه آزاد اسلامی ایذه اعلام شد.
زمان بندی حذف و اضافه

برنامه حذف و اضافه نیمسال اول 99 (مهرماه 99)


* ورودی های 96 و قبل از آن: روز دوشنبه 21 مهر 99 / از ساعت 15 الی 6 صبح روز بعد

* ورودی های 97 و 98 : روز سه شنبه 22 مهر 99 / از ساعت 15 الی 6 صبح روز بعد


* لینک ورود به سامانه جهت حذف و اضافه:
http://stdn.iau.ac.ir
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول 99 (ترم مهرماه 99) دانشگاه آزاد اسلامی ایذه اعلام شد.
دی ان ان