اخبار دانشگاه

ذکر امام جعفر صادق (ع) در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

پنجشنبه ,29 تیر 1396  |   : 1156   |     |    
ذکر امام جعفر صادق (ع) در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری، در ذکر امام جعفر صادق (ع) آمده است که گفته بودیم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت کنیم، کتابی جداگانه باید ساخت.

به گزارش خبرگزاری آنا از شهرستان ادب؛ در ذکر ابن محمد امام صادق(ع) در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری چنین آمده است:

«گفته بودیم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت کنیم، کتابی جداگانه باید ساخت. این کتاب، شرح اولیاست که پس از ایشان بوده‌اند. اما به سبب تبرّک، به صادق ابتدا کنیم که او نیز پس از ایشان بوده‌است. و چون از اهل بیت بود و سخن طریقت او بیشتر گفته‌است و روایت از وی بیشتر آمده‌است، کلمه‌ای چند از آن او بیاوریم که ایشان همه یکی‌اند.

چون ذکر او کرده شود، از آنِ همه بود. نبینی که قومی که مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارند؟ یعنی یکی دوازده است و دوازده یکی.

هم الهیان را شیخ بود، هم محمدیان را امام، هم اهل ذوق را پیشرو، هم اهل عشق را پیشوا. هم عُبّاد را مقدّم، هم زُهّاد را مکرّم، هم صاحب تصنیف حقایق، هم در لطایف تفسیر و اسرار تنزیل بی نظیر بود...»

ذکر امام جعفر صادق (ع) در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری
دی ان ان