اخبار دانشگاه

حضور مديرعامل تيم كشتي فرنگي سينا صنعت در واحد ايذه

چهارشنبه ,24 آذر 1395  |   : 2121   |     |    
علي بابا احمدپور مديرعامل تيم سينا صنعت ايذه كه به تازگي در عرصهٔ رقابتي كشتي فرنگي جهان درخشيده و صاحب عنوان شده است در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه حضور يافت و مورد استقبال دكتر محمدرضا كمالي بانياني رييس دانشگاه قرار گرفت.
حضور مديرعامل تيم كشتي فرنگي سينا صنعت در واحد ايذه

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا، كمالي در ديدار با مديرعامل تيم سينا صنعت ايذه، موفقيت جهاني تيم كشتي فرنگي سينا صنعت ايذه را به احمدپور، اعضاي تيم و جامعهٔ ورزشي تبريك گفت.

احمدپور هم توفيق ورزشيِ اخير را نتيجهٔ تلاش و همت قهرمانان ورزشي و دعاي مردم دانست و گفت: «اگر عنايت و لطف پروردگار متعال و دعاي خير مردم نبود به اين پيروزي جهاني دست نمي‌يافتيم از اين رو بايد موفقيت حاصل شده را به عموم مردم، خاصه ايذهٔ بختياري تقديم كنيم.»

وي آمادگي خود و تيم سينا صنعت را براي تحقق آرمان‌هاي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد و گفت: «به لطف خدا تلاش مضاعف خواهيم كرد تا ورزش كشتي را در دانشگاه بيش از پيش تقويت كنيم.»

در اين ديدار مذاكراتي درباره مديريت تيم‌هاي ورزشي، دانشگاهي و همين طور مربي‌گري و آماده سازي آن از سوي رئيس واحد و مديرعامل سيناصنعت انجام گرفت و دانشگاه نيز آمادگي خود را در اين باره اعلام كرد.

در پايان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه با اهداي گل به علي بابا احمد‌پور مديرعامل تيم سينا صنعت ايذه از وي تقدير به عمل آورد و براي تمام افتخارآفرينان عرصهٔ ورزش از خداوند بزرگ آرزوي توفيق كرد.

حضور مديرعامل تيم كشتي فرنگي سينا صنعت در واحد ايذه
دی ان ان