لیست کارکنان دانشگاه
نامبهرام
نام خانوادگیاحمدی بلوطکی
حوزهدانشجویی و فرهنگی
سمتمسئول ستاد امور ایثارگران
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکb.ahmadi-166@yahoo.com
رزومهCV
عکس
دی ان ان