لیست کارکنان دانشگاه
نامایران
نام خانوادگیعیدی پور
حوزهدانشجویی و فرهنگی
سمتکارشناس امور دانشجویی - فارغ التحصیلان
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان