لیست کارکنان دانشگاه
نامسنجر
نام خانوادگیمرادی
حوزهآموزش
سمتکارشناس آموزش - مسوول بایگانی آموزش
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان