لیست کارکنان دانشگاه
نامایمان
نام خانوادگیاسفندیاری
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمسئول كارگاه مكانيك
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکi.isfandiyari@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان